Noam Chomsky

Londra King’s Collage Çağdaş Marksizm Araştırma Grubu’ndan Christian Garland’ın, Uluslararası Devrim ve Protesto Ansiklopedisi’nde (International Encyclopedia of Revolution and Protest) kayıt altına aldığı gibi, ABD’li bir siyaset teorisyeni ve aktivisti olan Noam Chomsky, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Dilbilim Enstitüsü profesörüdür. Chomsky’yi, “Dilbilim alanındaki çalışmalarının yanı sıra, uluslararası alanda, günümüzde yaşayan en eleştirel entelektüellerden biri” diye tanımlayan Garland’a göre, “Chomsky, hem Amerikan dış politikasının hem de onun jeopolitik hegemonya emellerinin ve büyük çoğunluğun ihtiyaç ve çıkarlarına karşı yukarıdan verilen sınıf savaşı olarak tanımladığı küresel kapitalizmin neoliberal dönüşümünün özür dilemeyen eleştirmeni olmaya devam ediyor.” Aynı zamanda, kapitalizmin ve onu destekleyen siyasi güçler lehine “rıza üreten” ana akım kurumsal kitle iletişim araçlarının ideolojik rolünün keskin bir eleştirmeni olan Chomsky, son elli yılda, ABD’nin demokratik olmayan rejimlere verdiği sürekli desteğin ve popüler ya da demokratik hareketlere düşmanlığının, ABD dış politikasına ve dünya çapındaki birçok askeri müdahalesini sert bir şekilde eleştirdi. Eleştirilerinde, Washington’u doğrudan ya da dolaylı olarak Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya’daki askeri diktatörlükleri desteklemekle de suçlaşan Chomsky’ye göre, “En güçlü devlet olarak ABD, güç kullanarak ve dilediği gibi ekonomik savaş yürüterek kendi yasalarını yapar” ve “serbest ticaret” kavramlarına uymayan ülkelere yönelik yaptırımlar da uyguluyor. Kitle iletişim araçlarının rolü konusunda Chomsky, gazeteleri, televizyonu ve radyoyu kontrol eden yerleşik şirket çıkarlarının, bu yayınların sunduklarının içeriği kadar, Rıza Üretimi olarak adlandırdığı “propoganda modelinin” gücün hizmetinde olduğunu savunuyor. Chomsky, kendi politik yapısını da farklı zaman ve platformlarda, “anarşist, anarkosendikalist ve özgürlükçü sosyalist” olarak tanımladı. Chomsky’nin bilinan araştırma ilgi ve uzmanlık alanları arasında felsefe, sosyal teori, eleştirel teori, özellikle de Karl Marx ve Frankfurt Okulu öncüleri Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse bulunuyor. Özellikle küreselleşen sınıflı toplumda toplumsal yeniden üretim, faillik ve toplumsal öznenin değişen terimlerine odaklandığı için politik ekonomi ve uluslararası politik ekonomi eleştirisi üzerinde de önemli çalışmalar yapan Chomsky, politik ekonominin ve uluslararası politik ekonominin eleştirisi, özellikle bu, küreselleşmiş sınıflı toplumda toplumsal yeniden üretim, faillik ve toplumsal öznenin değişen terimlerine odaklandı. “Esnek Konular: Çağdaş Eleştirel Bir Esneklik/Precarity” teorisi üzerinde çalışan Chomsky, “esneklik” kavramına ve bu ideolojik kavramın toplumsal gerçekliğine ilişkin bir Eleştirel Teori’yi geliştirdi. Chomsky, özellikle konuşma özgürlüğü ile ilgili makale ve kitaplarında kullandığı, “Yıllardır, hatta yüzyıllardır, özellikle de söz konusu olan, korkunç fikirler ise, düşüncenin özgürce ifade hakkının hiç şaşmadan sürekli savunulması bir zorunluluktur; özgür ifade hakkını, bunu hiç aramayanlar adına savunmak oldukça kolaydır” cümlesini, kitabı için önsöz olarak kullanacak herkese serbest kullanım iznini verdi. Chomsky’nin, bazıları Türkçe’ye de çevrilen seçilmiş yapıtları şöyle: Syntactic Structures (1957), Current Issues in Linguistic Theory (1964), Aspects of the Theory of Syntax (1965), Cartesian Linguistics (1965), Language and Mind (1968), The Sound Pattern of English with Morris Halle (1968), Reflections on Language (1975), Lectures on Government and Binding (1981), The Minimalist Program (1995), American Power and the New Mandarins (1969), Counter-Revolutionary Violence: Bloodbaths in Fact & Propaganda with Edward S. Herman (1973), The Political Economy of Human Rights (1979), Towards a New Cold War (1982), The Fateful Triangle (1983), Pirates and Emperors (1986), Manufacturing Consent (1988), Necessary Illusions (1989), Deterring Democracy (1991), Letters from Lexington (1993), The Prosperous Few and the Restless Many (1993), World Orders Old and New (1994), Objectivity and Liberal Scholarship (1997), Profit over People (1999), 9-11 (2001), Understanding Power (2002), Middle East Illusions (2003), Hegemony or Survival (2003), Getting Haiti Right This Time (2004), Imperial Ambitions (2005), Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy (2006), Interventions (2007), American Music: Off The Record (2008), Gaza in Crisis (2010), Making the Future (2012), Occupy (2012), Requiem for the American Dream (2017). Chomsky’nin bugüne kadar Türkçe yayınlanmış kitapları şöyle: Korsanlar ve İmparatorlar Gerçek Dünya’da Uluslararası Terörizm, Kader Üçgeni, Modern Çağda Entelektüellerin Rolü, Medya Denetimi Immediast Bildirgesi, Düşük Yoğunluklu Demokrasi Yeni Dünya Düzeni ve Yeni Politik Güçler (Samir Amin, Andre Gunder Frank ile birlikte), Demokratik İdeallerin Çöküşü, Medya Gerçeği, Terörizm Efsanesi (Edward S. Herman, Gerry O’Sullivan, Alexander George ile birlikte), Yeni Dünya Düzeninde Yalanlar ve Gerçekler, Dünya Düzeni: Eskisi Yenisi, Halkın Sırtından Kazanç, Sam Amca Ne İstiyor İkinci Dünya Savaşı’ndan Günümüze Amerikan Politikaları, Demokrasi Gerçek ve Hayal, Amerikan Müdahaleciliği, 11 Eylül, 11 Eylül ve Sonrası Dünya Nereye Gidiyor?, Batı’nın Yeni Standartları Kosova, Doğu Timor ve Dünya’ya Hükmeden Yeni Kuşak, Medya Gerçeği, Terörizm Kültürü, İktidarı Anlamak, Hayaller ve Umutlar, Yaşam ve Ölüm Arasında Gazze, Demokrasi ve Eğitim, Sömürgecilikten Küreselleşmeye, Yeni Dünya Düzeninde Yalanlar ve Gerçekler, Bilgi Sorunları ve Dil-Managua Dersleri, Dil ve Zihin, Dil ve Sorumluluk, Doğa ve Dil Üzerine. Toplam 8 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.